Beelddenken: training ‘ik leer anders’


Leerproblemen praktisch aanpakken met de training ‘Ik leer anders’.

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen met een leerachterstand of dyslexie vaak in beelden denken, niet in woorden. Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden. Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen. De meeste mensen (±95%) leren via het gehoor. Slechts een kleine groep leert visueel.
Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze groep zich de lesstof wel eigen maken. Tijdens een korte training leer je deze techniek zelf toepassen. Ideaal om vervolgens de lesstof in de klas goed te kunnen volgen.

Denk aan het woord STOEL. Wat zie je?

Zie je letters: S-T-O-E-L of een plaatje?

Afbeeldingsresultaat voor beelddenken

De training ’Ik leer anders’ leert je om
informatie te vertalen naar JOUW informatiesysteem:
visueel. Dit kun je (in de toekomst) ook toepassen
op vakken als geschiedenis, aardrijkskunde,
buitenlandse talen enz.

Inhoud training (± 4 tot 6 sessies)

* Onthouden van informatie
* Taal: spellen, lezen
* Rekenen: tafels, plus en min sommen
* Klokkijken

Kosten: 260 euro per training inclusief werkboek