Remedial teaching (basisschool)

Remedial teaching houdt in: individuele hulp aan kinderen die moeilijkheden ondervinden in het leerproces.

De Dijk geeft RT aan kinderen met een leerachterstand of een structureel probleem bij het leren.
De lessen worden zowel in onze praktijk als op school gegeven. De tijdsduur van de lessen wordt in overleg met ouders bepaald.

Taal in Blokjes:
Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L methode die wordt gebruikt bij leerlingen met dyslexie. Taal in Blokjes wordt ingezet bij kinderen die problemen ondervinden met het aanvankelijk leesproces of met het voortgezet technisch lezen. Deze methode is uitermate geschikt voor leerlingen met dyslexie of leerlingen met ernstige leesproblemen. Bij deze methode wordt gewerkt met kleuren voor medeklinkers, korte klinker, lange klinkers en tweetekenklanken. Kinderen bouwen met blokjes de woorden waardoor het auditieve (het horen van de klanken) visueel wordt ondersteund. Ervaring leert dat kinderen minder letters overslaan en minder vaak letters omdraaien in een woord. Naast speelse oefeningen met blokjes zijn er springpleinen (waarbij van klank (letter) naar klank (letter) wordt gesprongen en zijn er spellen. Ook is er een werkboek waaruit oefeningen worden gemaakt. Zo kleuren de kinderen onder andere woorden met markers in dezelfde kleuren als de blokjes.
De Dijk werkt met deze methode en heeft al meerdere kinderen met succes verder kunnen helpen.

.

Rekenen:

Voor kinderen die moeite hebben met rekenen maken we gebruik van het Rekenmuurtje van Bareka. Het muurtje maakt inzichtelijk welke onderdelen binnen het rekenen het kind al beheerst en welke onderdelen nog aandacht behoeven.
In onze RT bouwen RT-er en leerling samen aan een stevig ‘Rekenmuurtje’ en krijgen ze een helder beeld van de rekenontwikkeling. Op deze manier krijgt de leerling gerichte ondersteuning en oefening!