Home

Welkom bij ‘De Dijk’ praktijk voor huiswerkbegeleiding en remedial teaching.
Heeft uw kind moeite met het structureren en plannen van het huiswerk? Of is het een dagelijkse strijd om uw kind aan het leren te krijgen?
Dan kunnen wij u verder helpen.

Zit uw kind op de basisschool en loopt het vast bij bijvoorbeeld rekenen, spelling of (begrijpend) lezen?
Naast huiswerkbegeleiding geeft De Dijk ook remedial teaching aan kinderen in het basisonderwijs.

Kijk hier wat wij uw kind kunnen bieden.